USD 2.5655
EUR 2.7851
RUB 3.3277
თბილისი
უილიამ შტრაუსი და ნილ ჰოუ - " თაობათა თეორია "
თარიღი:  160

" თაობათა თეორია " თაობათა თეორია არის უილიამ შტრაუსისა და ნილ ჰოუს მიერ შემუშავებული თეორია, რომელიც აღწერს თაობათა განმეორებად ციკლებს, მათ შორის განსხვავებებსა და ურთიერთდამოკიდებულებებს. თეორიაზე , შტრაუსმა და ჰოუმ პირველად 1991 წელს ისაუბრეს , როდესაც გამოქვეყნდა მათი ერთობლივი წიგნი, "თაობები," («Generations»), რომელიც ასახავს აშშ-ს ისტორიას 1584 წლიდან, მაგრამ აღაწერს ისტორიულ მოვლენებს არა ისტორიული მეცნიერებების კონტექსტში, არამედ ისტორიული მოვლენების გასაგებად და აღსაწერად იყენებს თაობათა განზოგადებულ, მაგრამ ინდივიდუალურ მახასიათებლებს. ზუსტად ამ ნაშრომით პირველად გახდა შესაძლებელი თაობათა კლასიფიცირება ჩუმ თაობად (1928-45), ბუმერებად (1946-64), თაობა იქსად (1965-80), მილენიუმის თაობად (მილენიალებად 1981-96), თაობა ზეტად (1997-2012 ზუმერებად) და თაობა ალფად (2010-20)

შტრაუსისა და ჰოუს აზრით ადამიანის ცხოვრება იყოფა ოთხ ძირითად ეტაპად და ყოველი მათგანი მოიცავს ცხოვრების 20 წელს:

1) ბავშვობა (დაბადებიდან - 20 წლამდე)

2)ახალგაზრდობა (20-40 წლამდე)

3) შუა ასაკი (40-60 წლამდე)

4) სიბერე (60-80 წლამე)

 აქ საჭიროა მცირე ნიუანსების დაჭერაც, მაგალითაც კლასიფიცირება ანუ თაობათა ამგვარი დაყოფა პირობითია და ცხადია რომ მაგალითად 1992 წელს დაბადებული ადამიანი, რომელიც წესით მილენიალად უნდა ჩავთვალოთ, სინადმვილეში მენტალური თვალსაზრისით გაცილებით უფრო ახლოს დგას 1997 წელს დაბადებულ ჯენზი თაობასთან ვიდრე იგივე 1980 წელს დაბადებულ მილენიალთან. ამ კლასიფიკაციის თანახმად თაობის სულისკვეთების გასაგებად საჭიროა ათვლის წერტილად ავიღოთ არა ინდივიდის დაბადების წელი, არამედ ის თუ ამ ინდივიდის ბავშვობა ანუ ცხოვრების პირველი ეტაპი (დაბადებიდან -20 წლამდე), თაობათა რომელ კატეგორიაზე მოდის. მაგალითად 191-95 წწ. დაბადებული უფრო ზუმერი იქნები, ვიდრე მილენიალი, მიუხედავად იმისა რომ დაბადების წელი მილენიუმის თაობისას ემთხვევა.

 თაობათა თეორიის მიხედვით პირველი დიდი უფსკრული გვიანდელ მილენიალებსა და თაობა იქს შორის გაჩნდა, როდესაც თანამედროვე ტექნოლოგიები ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა (დავარქვათ ამ მოვლენას ტექნოლოგიური რევოლუცია) ერთ-ერთ მთავარ განმასხვავებლად და მილენიალებსა და თაობა იქს შორის მთვარი კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზად მიიჩნევა ე.წ. "მამის ინსტიტუტის" როგორც ავტორიტეტეტული ინსტიტუტის გაუქმება.

 " თაობა X და მილენიუმის თაობის წარმომადგენლები განსხვავებულად აღიქვამენ სხვა ადამიანების ზემოქმედებასა და გავლენას. მილენიალების თაობა მიდრეკილია კრიტიკულად შეაფასონს ავტორიტებები, მაშინ როცა X თაობა უსიტყვოდ ითვალისწინებს მათ აზრს. ვილიამ შტრაუსისა და ნეილ ჰოვეს თეორიის თანახმად, საკმაოდ დიდი მსგავსებაა X და მილენიუმის თაობებს შორის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არსებობს მათი განმასხვავებელი ნიშან-თვისებები: X თაობა (1961-1981) აღიზარდა წარუმატებელი ქორწინებებისა და სკოლების პერიოდში, როდესაც ნაციისათვის ბავშვების კეთილდღეობამ მიაღწია უმდაბლეს პრიორიტეტს. ამ პერიოდის ფონზე, ისინი გაიზარდნენ როგორც არასათანადოდ დაცულები და ყურადღება მოკლებულნი. შესაბამისად მათში გამოვლინდა ისეთი თვისებები, როგორიც არის დამოუკიდებლობა, თვით-კმაყოფილება, გამჭრიახობა. მათ აქვთ მაღალი პასუხისმგებლობა, ისინი უსმენენ და ზედმიწევნით ასრულებენ ავტორიტეტების მითითებებს.

თავის მხრივ, მილენიუმების იგივე Y თაობა არიან პრაგმატისტები, კარიერისტები და სკეპტიკოსები. მათ არალოიალური დამოკიდებულება აქვთ ავტორიტეტების მიმართ. ხშირად მიგრირებენ ერთი ქვეყნიდან მეორეში, ერთი სამსახურიდან სხვაში და არ არიან პატრიუტული აღტყინებით მიჯაჭვული ერთ რომელიმე ქვეყანას, რაც მათ ძლიერ განასხვავებთ იქს თაობისგან. ამის გამომწვევ მიზეზად დასახელებულია სწავლა-განვითარების შესაძლებლობის ხელმისაწვდომობა. ისინი ასევე ნაკლებად არიან მიჯაჭვულნი ერთ ორგანიზაციას და ამჯობინებენ საკუთარი თავისთვის მუშაობასა და პროფესიულ და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსს. მათი მთავარი სამიზნე და ინტერესის სფერო არის დავალება და არა ორგანიზაცია/კომპანია/ფირმა. ისინი არიან იდეალისტები. აქვე უნდა გამოიყოს ფინანსური მხარეც, რომელსაც ისინი ასევე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მიუხედავად იმისა, რომ პრიორიტეტს ორგანიზაციას არ მიაკუთვნებენ, მიჯაჭვულნი არიან უშუალოდ ინდივიდზე და მათგან მოითხოვენ ემპათიასა და ხშირ კომუნიკაციას. საკომუნიკაციო საშუალებებიდან იყენებენ სოციალური ქსელსა და მასთან გათანაბრებულ პროგრამებს, რაც ასევე განასხვავებთ მათ თაობა იქსისგან, რამეთუ თაობა იქსი პირად და ვიდეო ჩატებს, ყოველთვის ამჯობინებს პირად კომუნიკაციას ინდივიდებთან.

 

ჯენზი თაობას კიდევ რადიკალურ თაობასაც ეძახიან, მათ მილენიალების თითქმის ყველა თვისებას დაესესხნენ, მაგრამ აიყვანეს იგი აბსოლუტში. ჯენზი თაობისთვის არათუ მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია, არამედ იგი აბსოლუტურად სულერთია, თუ ამ კომუნიკაციის ხარისხი ორივე მხარისთვის არ იქნა დამაკმაყოფილებელი. იქ სადაც მილენიალი ბალანსირებას ამჯობინებს, მაგალითად ტექნოლოგიებთან მიმართებით. თუ მილენიალი სიამოვნებით ჩატაობს, მაგრამ ასევე სიამოვნებით ხვდება მეგობრებს, ჯენზი უპირატესობას ჩატს მიანიჭებს და პირად შეხვედრებს იმ დროისთვის მოიტოვებს, როცა მართლა ექნება შესაბამისი განწყობა. განსხვავებით მილენიალებისგან ჯენზი თაობა ჩაციკლულია საკუთარ მოთხოვნილებებზე, გრძნობებსა და წარმოდგენებზე. ეგოცენტრიზმი აყვანილი ჰყავთ აბსოლუტში, თუმცა პარფადოქსულია ის რომ ჯენზი თაობა ყველა წინა თაობაზე გაცილებით უფრო ემპათიურია ინდივიდების მიმართ, რომლებიც ამ ემპათიას საჭიროებენ. ჯეზი თაობისთვის მნიშვნელოვანია ის, და მხოლოდ ის რაც მართლა მნიშვნელოვანია. განსხვავებით მილენიუმის თაობისგან იგი არ წავა კომპრომისზე და არ იმუშავებს ფირმაზე/კომპანიაზე მხოლოდ ფულის გამო. აქაც თაობის აბსოლუტიზმი იჩენს თავს, ჯენზი თაობისთვის პირადი კომფორტი ყოველგვარ მატერიალურ ფასეულობებზე გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია.

ეკონომიკა
საქართველოს ბანკებმა იანვარ-თებერვლში 384 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც წინა წელთან შედარებით 27%-ით მეტია

საქართველოს კომერციულმა ბანკებმა ეროვნულ ბანკს იანვარ-თებერვლის ფინანსური ანგარიშები უკვე წარუდგინეს.

მათი ანგარიშის თანახმად, 15-მა ბანკმა ჯამში 384 მილიონი ლარის წმინდა მოგება გამოიმუშავა, რაც წინა წელთან შედარებით 27%-ით მეტია, მთლიანად ბანკების მიერ მიღებული საპროცენტო და არასაპროცენტო შემოსავალი წელს 1.27 მილიარდი ლარი იყო, რაც წლიურ ჭრილში 24%-ით არის გაზრდილი.

ბანკების მიერ გადახდილი მოგების გადასახადი კი იანვარ-თებერვალში 58.4 მილიონი ლარი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 33%-ით მეტია.

წმინდა მოგების მხრივ წელს პირველ ადგილზე “საქართველოს ბანკია”, რომელმაც 182 მილიონი ლარის მოგება გამოიმუშავა.

მეორე პოზიციას 130 მილიონით “თიბისი” იკავებს.

მესამეზეა “კრედო” ბანკია 18 მილიონის მოგებით.

სამი ბანკი კი მოგების ნაცვლად ზარალშია.

1. საქართველოს ბანკი - 182.2 მლნ ლარი;
2. თიბისი ბანკი - 130.1 მლნ ლარი;
3. კრედო ბანკი - 18 მლნ ლარი;
4. ლიბერთი ბანკი - 12.3 მლნ ლარი;
5. ვითიბი ბანკი - 7.9 მლნ ლარი;
6. ხალიკ ბანკი - 7.4 მლნ ლარი;
7. ბაზის ბანკი - 7.2 მლნ ლარი;
8. პროკრედიტ ბანკი - 6.7 მლნ ლარი;
9. ტერა ბანკი - 5.5 მლნ ლარი;
10. ქართუ ბანკი - 3.3 მლნ ლარი;
11. იშ ბანკი - 3.1 მლნ ლარი;
12. ზირაათ ბანკი - 1.3 მლნ ლარი;
13. პეისერა - -0.1 მლნ ლარი (ზარალი);
14. პაშა ბანკი - -0.2 მლნ ლარი (ზარალი);
15. სილქ ბანკი - -0.6 მლნ ლარი (ზარალი).

სრულად
გამოკითხვა
ვინ გაიმარჯვებს რუსეთ - უკრაინის ომში?
ხმის მიცემა
სხვათა შორის

მსოფლიოს ისტორიაში, უდიდესი იმპერიები ტერიტორიით(მლნ კვ. კმ): ბრიტანეთი - 35.5 მონღოლეთი - 24.0 რუსეთი - 22.8 ქინგის დინასტია (ჩინეთი) - 14.7 ესპანეთი - 13.7 ხანის დინასტია (ჩინეთი) - 12.5 საფრანგეთი - 11.5 არაბეთი - 11.1 იუანების დინასტია (ჩინეთი) - 11.0 ხიონგნუ - 9.0 ბრაზილია - 8.337 იაპონია - ~8.0 იბერიული კავშირი - 7.1 მინგის დინასტია (ჩინეთი) - 6.5 რაშიდუნების ხალიფატი (არაბეთი) - 6.4 პირველი თურქული სახანო - 6.0 ოქროს ურდო - 6.0 აქემენიანთა ირანი - 5.5 პორტუგალია - 5.5 ტანგის დინასტია (ჩინეთი) - 5.4 მაკედონია - 5.2 ოსმალეთი - 5.2 ჩრდილო იუანის დინასტია (მონღოლეთი) - 5.0 რომის იმპერია - 5.0

Ford, საავტომობილო ბაზრის დომინანტი მაშინ, როდესაც საავტომობილო ბაზარი ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში იყო, Ford Model T იყო დომინანტი მანქანა. 1916 წლის მონაცემებით, ის მსოფლიოში ყველა ავტომობილის 55%-ს შეადგენდა.

ილია ჭავჭავაძე: "როცა პრუსიამ წაართვა საფრანგეთს ელზასი და ლოტარინგია და პარლამენტში ჩამოვარდა საუბარი მასზედ, თუ რაგვარი მმართველობა მივცეთო ამ ახლად დაჭერილს ქვეყნებს, ბისმარკმა აი, რა სთქვა: ,,ჩვენი საქმე ელზასსა და ლოტარინგიაში თვითმმართველობის განძლიერება უნდა იყოსო. ადგილობრივნი საზოგადოების კრებანი უნდა დავაწყოთო ადგილობრივის მმართველობისთვისაო. ამ კრებათაგან უფრო უკეთ გვეცოდინება იმ ქვეყნების საჭიროება, ვიდრე პრუსიის მოხელეთაგანა. ადგილობრივთა მცხოვრებთაგან ამორჩეულნი და დაყენებულნი მოხელენი ჩვენთვის არავითარს შიშს არ მოასწავებენ. ჩვენგან დანიშნული მოხელე კი მათთვის უცხო კაცი იქნება და ერთი ურიგო რამ ქცევა უცხო კაცისა უკმაყოფილებას ჩამოაგდებს და ეგ მთავრობის განზრახვასა და სურვილს არ ეთანხმება. მე უფრო ისა მგონია, რომ მათგან ამორჩეულნი მოხელენი უფრო ცოტას გვავნებენ, ვიდრე ჩვენივე პრუსიის მოხელენი”. თუ იმისთანა კაცი, როგორც ბისმარკი, რომელიც თავისუფლების დიდი მომხრე მაინდამაინც არ არის, ისე იღვწოდა თვითმმართველობისათვის, მერე იმ ქვეყნების შესახებ, რომელთაც გერმანიის მორჩილება არამც თუ უნდოდათ, არამედ ეთაკილებოდათ, თუ ამისთანა რკინის გულისა და მარჯვენის კაცი, როგორც ბისმარკი, სხვა გზით ვერ ახერხებდა ურჩის ხალხის გულის მოგებას, თუ არ თვითმმართველობის მინიჭებითა, სხვას რაღა ეთქმის."

დედამიწაზე არსებული ცოცხალი არსებებიდან მხოლოდ ადამიანს და კოალას აქვთ თითის ანაბეჭდი

ინდოელი დიასახლისები მსოფლიო ოქროს მარაგის 11% ფლობენ. ეს უფრო მეტია, ვიდრე აშშ-ს, სავალუტო ფონდის, შვეიცარიის და გერმანიის მფლობელობაში არსებული ოქრო, ერთად აღებული.

დადგენილია, რომ სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის განმსაზღვრელ კომპლექსურ პირობათა შორის, ერთ-ერთი თესლის ხარისხია. მაღალხარისხოვანი ჯიშიანი თესლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია მოსავლიანობის გასადიდებლად, რაც აგრეთვე დასაბუთებულია ხალხური სიბრძნით "რასაც დასთეს, იმას მოიმკი". - ქართული გენეტიკისა და სელექცია–მეთესლეობის სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი პეტრე ნასყიდაშვილი

ებოლა, SARS-ი, ცოფი, MERS-ი, დიდი ალბათობით ახალი კორონავირუსი COVID-19-იც, ყველა ამ ვირუსული დაავადების გავრცელება ღამურას უკავშირდება.

ყველაზე დიდი ეპიდემია კაცობრიობის ისტორიაში იყო ე.წ. "ესპანკა" (H1N1), რომელსაც 1918-1919 წლებში მიახლოებით 100 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ანუ დედამიწის მოსახლეობის 5,3 %.

იცით თუ არა, რომ მონაკოს ნაციონალური ორკესტრი უფრო დიდია, ვიდრე ქვეყნის არმია.